Zóna v Holešově mění po letech svůj vizuální styl

Jsf Abb (c)_0120489.JPG


Je tomu již několik měsíců, kdy byly pro současné i nově vstupující investory do Strategické průmyslové zóny Holešov zhotoveny nové informační brožury. Ty mají, mimo jiné, za cíl dát jasný návod k designovému směřování mnoha různých prvků – od samotných fasád a oplocení budov investorů po celkový vzhled veřejného prostoru. Změn je však mnohem více.

 

„Nový vizuální styl napomůže celkovému sjednocení obrazu Strategické průmyslové zóny Holešov. Díky tomu bude Zóna působit uceleně a harmonicky,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.

 

Nová vizuální identita má reprezentovat originální a kreativní přístup, ale i to, že je Zóna Holešov, potažmo Zlínský kraj coby vlastník Zóny, který si nyní rovněž prochází změnou vizuální identity, otevřena novým příležitostem.

 

Stejně jako Zlínský kraj, i Strategická průmyslová zóna Holešov pracuje se třemi základními barvami: černou, žlutou a bílou. Žlutá barva má vyjadřovat kreativitu a hravost, černá zase vážnost a eleganci.