Profesionální hasiči obdrželi z Fondu Zlínského kraje investiční dotaci

ZLÍN - V roce 2016 daroval Zlínský kraj Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje pozemek k výstavbě nové požární stanice ve Strategické průmyslové zóně Holešov a dále poskytl investiční dotaci ve výši 5 mil. korun na realizaci tohoto projektu.  Zlínskému kraji, zejména tehdejšímu zastupitelstvu v čele s bývalým hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, tedy patří velké poděkování. Poděkování za spolupráci patří i společnosti Industry Servis ZK, a.s., zřízené Zlínským krajem pro správu Strategické průmyslové zóny Holešov, a nakonec velké poděkování patří také Energetické agentuře Zlínského kraje, která na realizaci této akce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje intenzivně spolupracovala. Stavba nové požární stanice typu P1 Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje včetně napojení objektu na stávající místní technickou infrastrukturu byla zahájena v listopadu 2018. Novostavba je řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie. Kromě samotné požární stanice, sítí technické infrastruktury a okolních zpevněných ploch byla v areálu této stanice vybudována i věž pro požární sport se zařízením pro sušení požárních hadic a také plocha s umělým povrchem pro fyzickou přípravu příslušníků HZS ZLK. V 1. NP stanice jsou vytvořena 4+1 stání pro zásahovou techniku, prostor pro hrubou očistu, šatna pro zásahové obleky, technické místnosti, sklady, posilovna a inspekční pokoj. V 2. NP je zázemí požární stanice, kanceláře, zasedací místnost, denní pohotovostní místnost, noční pohotovostní místnosti, kuchyň s jídelnou, šatna se sociálním zařízením a technické zázemí.

Rudolf Maňas (zdroj: Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje)

Zdroj: https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/profesionalni-hasici-obdrzeli-z-fondu-zlinskeho-kraje-investicni-dotaci/