Výstavba vstupujících investorů se ve Strategické průmyslové zóně Holešov řídí několika základními pravidly

IMG_0208.jpg


Strategická průmyslová zóna Holešov v současné době zaznamenává velký zájem ze strany potenciálních investorů. Nabízí jim totiž dostatek velmi lukrativních ploch – ty jsou ideální nejen k rozšíření, ale i k vybudování zcela nových výrobních kapacit podniků nejen na Zlínsku, ale i v rámci celé České republiky. Aby však byla tato výstavba účelná a v rámci zóny co nejvíce „sjednocená“, řídí se několika základními požadavky, které je třeba mít před započetím výstavby na paměti.

 

To, které podniky mohou být součástí zóny, podléhá pravidlům Ministerstva průmyslu a obchodu. Mohou v ní tak být umístěny podniky se zaměřením na zpracovatelský průmysl, strategické služby, případně technologická centra, firmy se zaměřením na vědu a výzkum a další, jejichž členění udává Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Ta byla vytvořena proto, aby zohlednila jak strukturální změny v hospodářství, tak i technologický rozvoj země. Výjimku v obsazování zóny zde pak přitom tvoří zejména firmy, které se zabývají prvotním zpracováním surovin, těžkým strojírenstvím, chemickým průmyslem a podobně.

 

„Tím, že do zóny nevpouštíme firmy, které se ve své hlavní podnikatelské činnosti zabývají prvotním zpracováním surovin a těžkým průmyslem, můžeme snadno docílit ochrany životního prostředí a pro celý Holešov tolik důležitých spodních vod,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.

 

Mezi další parametry výstavby patří zejména následující:

– výška budov smí činit maximálně 16 metrů, v případě solitérní stavby pak maximálně 30 metrů;

– zastavěnost může být maximálně 60 %;

– firmy se musí postarat o výstavbu zeleně o minimální ploše 20 %.

 

Všechny nové výstavby splňují požadavky aktuální koncepce rozvoje, která nese pracovní název „Přívětivá zóna“, díky které je docíleno respektování vytvořené urbanistické studie Strategické průmyslové zóny Holešov.