Základní informace

Společnost Industry Servis ZK, a.s. je dceřinou společností Zlínského kraje. Poskytuje servisní činnost při rozvoji, správě a obsazování Strategické průmyslové zóny Holešov (SPZ Holešov). Dále je majitelem a provozovatelem Technologického parku Progress v areálu průmyslové zóny. V Technologickém parku Progress je také sídlo společnosti.

industryserviszklogo.jpg

Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ: 63080303
Zápis v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1952 vedenou u Krajského soudu v Brně.
Statutární orgán: Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva
Dozorčí rada: Mgr. Milan Fritz, Luděk Hradil, Ing. Pavel Maňásek