Pro média

Projekt Strategická průmyslová zóna Holešov je realizován v rámci programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.   

Zlínský kraj obdržel na projekt dotaci 1 085 mil. Kč (75 % celkových vynaložených nákladů).  Cílovými indikátory projektu jsou příchozí investice 10 mld. Kč a 4 000 pracovníků s termínem plnění do konce roku 2040. 

O úkonech v průmyslové zóně je rozhodováno podle pravidel programu. Po dobu udržitelnosti projektu je Zlínský kraj povinen nakládat s majetkem průmyslové zóny v souladu s pokyny Meziresortní hodnotitelské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, vzhledem k současnému vývoji investičního prostředí v ČR, ukončilo koncem roku 2019 rezervaci plochy (100 ha) určené pro strategického zahraničního investora ČR a umožnilo tím obsazování pozemků i menšími investičními záměry.