Technologický park

V Technologickém parku Progress, který je umístěný v centru Strategické průmyslové zóny Holešov, jsou k dispozici za zvýhodněných i komerčních podmínek prostory k pronájmu. V areálu se nachází výrobní haly, laboratoře, kancelářské a školicí prostory, zázemí služeb pro podnikatele, provozní a administrativní centrum průmyslové zóny.

Technologický park je primárně určen pro inovativní a začínající firmy, které hledají podporu a kvalitní zázemí pro realizaci svých projektů. Služby v Technologickém parku pro takové podnikatele jsou poskytovány za zvýhodněné ceny jako podpora malého rozsahu (de-minimis).

Provozovatelem parku je společnost Indrustry Servis ZK a.s., která je stoprocentně vlastněna Zlínským krajem. Odborným partnerem je Technologické inovační centrum s.r.o., společnost vlastněná Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.


Základní identifikační údaje:

Název:    
Technologický park Progress
Vlastník a investor:

Industry Servis ZK, a.s. Holešovská 1691, 769 01 Holešov; IČ: 63080303; DIČ: CZ63080303

Česká republika, NUTS II: Střední Morava, kód CZ07, Okres: Kroměříž

Vlastnická struktura - Zlínský kraj (100 %)

Umístění:    
V centru Strategické průmyslové zóny Holešov
Partneři:
Technologické inovační centrum ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj
Zahájení provozování: 
01/2012

Projekt Technologického parku Progress podpořila Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj;  Operační program Podnikání a inovace.

Foto celého parku

Logo EU   logo MPO   logo CI  logo ZK a logo ISZK a TP progress