SPZ Holešov

O průmyslové zóně

Strategická průmyslová zóna Holešov (SPZ Holešov) je projektem Zlínského kraje s přímou podporou a účastí Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Strategická průmyslová zóna Holešov je jednou z největších rozvojových ploch v České republice a zvýhodněnou zónou pro příchozí investory z hlediska investičních pobídek. Součástí areálu SPZ Holešov je Technologický park Progress se zázemím pro investory a plochami k pronájmu.

FOTKY

Základní a indentifikační údaje

Název: Strategická průmyslová zóna Holešov (SPZ Holešov)
Vlastník: Zlínský kraj (ZK); Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, DIČ: CZ70891320;
Stát: Česká republika (ČR)
NUTS II: Střední Morava, kód CZ07
Okres: Kroměříž
Obec s rozšířenou působností: Holešov
Lokalita: Bývalé letiště Holešov a přilehlé pozemky
Katastrální území: Holešov, Všetuly, Zahnašovice, Třebětice
Rozloha zóny: celkem 360 ha, z toho 280 ha je územním plánem určeno pro výstavbu
Plocha pro záměry investorů: celkem cca 200ha, z toho zastavitelná max. 60%
Správce průmyslové zóny: Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov; IČ: 63080303, DIČ: CZ63080303

Mapa SPZ  na pozadí fota, s vnější a vnitřní hranicí průmyslové zóny a s vyznačením katastrů a obcí.   (nechat udělat)

Odkazy na aktuální statistická data o kraji:

https://www.czso.cz/csu/xz/kraj(charakteristika, základní tendence vývoje a postavení Zlínského kraje mezi kraji ČR)

https://www.czso.cz/csu/xz/ctvrtletní zprávy_ks _csu_ve zline(čtvrtletní zprávy ČSU o vývoji statistických ukazatelů ve Zlínském kraji)