O regionu

Strategická průmyslová zóna Holešov se nachází ve východní části České republiky, ve Zlínském kraji, okresu Kroměříž, v blízkosti města Holešov. Zlínský kraj je průmyslovým regionem s vysokou úrovní technické vzdělanosti obyvatel. Průmyslový potenciál tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. 

Odkazy na aktuální statistická data o kraji:

Český statistický úřad - Krajská správa ČSÚ Zlín 


zlin-21-magistrat-117-fotom-ark.jpg

Průmyslová tradice a současnost 

Základ modernímu průmyslovému charakteru regionu dal v první polovině 20. století koncern Baťa. V současnosti patří Zlínský kraj k nejprůmyslovějším krajům České republiky. V odvětvích zpracovatelského průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno kolem 43 % pracujících. K tradičním oborům patří plastikářský, gumárenský, strojírenský, letecký, kovozpracující, chemický, elektrotechnický, dřevozpracující a nábytkářský průmysl. 


Mapa SŠ_new.jpg

Školství

V regionu je rozvinutá síť technicky orientovaných středních odborných škol. Zřizovatelem většiny těchto škol je Zlínský kraj. Kvalitní a dostupné technické školství je jednou z hlavních priorit krajské samosprávy. 

VS_loga_silnice_new.jpgVe Zlínském kraji je také vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. K tomu přispívá zejména Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která patří s počtem 9 tisíc studentů mezi nejdynamičtěji se rozvíjející univerzity v České republice. 

V časové dostupnosti 1 hodiny jízdy od holešovské zóny jsou další univerzitní města Brno, Olomouc a Ostrava. 

Zdravotnictví a sociální služby

Celé území Zlínského kraje je pokryto sítí ambulantních zařízení a zdravotní záchrannou službou. Nemocniční péči zabezpečují čtyři nemocnice zakládané krajem a několik menších nemocnic ostatních zřizovatelů. Na území jsou kvalitní a dostupné pobytové kapacity služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a široká síť ambulantních a terénních sociálních služeb pro všechny cílové skupiny. Významným segmentem v kraji je lázeňství. 


Kultura a cestovní ruch

Kroměříž-Květná zahrada (25).jpgZlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, typický přírodní, kulturní a historickou pestrostí. K nejnavštěvovanějším turistickým cílům patří ZOO Zlín – Lešná, Valašské muzeum v přírodě a Arcibiskupský zámek v Kroměříži.  Zlínský kraj je také významným místem církevní turistiky s poutními místy Velehrad, Hostýn, Radhošť. 

Dominantou města Holešov je barokní zámek a Šachova synagoga, která nese jméno po významném učenci, rabínu Sabbatai ben Meir ha Kohenovi. Židovské památky v Holešově navštěvují lidé z celého světa.