Průmyslová zóna Holešov

Průmyslová zóna Holešov.jpg

Strategická průmyslová zóna Holešov je projektem Zlínského kraje za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Holešovská průmyslová zóna nabízí investorům kvalitní zázemí. Nespornou výhodou je vedle rozlohy a infrastrukturní vybavenosti snadná dopravní dostupnost a potenciál kvalifikovaných lidských zdrojů.



Základní a identifikační údaje

Název: Strategická průmyslová zóna Holešov (SPZ Holešov)
Vlastník: Zlínský kraj (ZK), tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, DIČ: CZ70891320
Stát: Česká republika (ČR)
NUTS II: Střední Morava, kód CZ07
Okres: Kroměříž
Obec s rozšířenou působností: Holešov
Lokalita: Bývalé letiště Holešov a přilehlé pozemky
Katastrální území: Holešov, Všetuly, Zahnašovice, Třebětice
Rozloha zóny: 360 ha, z toho 280 ha plocha určená územním plánem pro výstavbu
Plocha pro záměry investorů: 190 ha, maximální zastavěnost 60 %
Správce průmyslové zóny: Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov, 
IČ: 63080303, DIČ: CZ63080303