Nová koncepce rozvoje průmyslové zóny

Společnost Industry servis spolu s městem Holešov a Zlínským krajem představuje novou koncepci rozvoje průmyslové zóny Holešov. Jejím cílem je původní zastavovací záměr, kde se rezervoval centrální prostor pro strategického investora, přepracovat na dnešní podmínky tedy i pro investory drobné tak, aby navíc splňoval požadavky na ochranu vody, půdy, životního prostředí a doposud provedených investic. 

"Koncepci s pracovním názvem "přívětivá zóna" vypracovala na základě požadavků kraje, města, Industry ve spolupráci se správcem jímacího území, kterým je VaK KM, společnost Centroprojekt Zlín. Maximálním způsobem jsou v ní plněny požadavky na ochranu podzemní vody a životního prostředí včetně systému zadržování dešťové vody v krajině, průjezd zónou, vybudování cyklotras zapadajících do generelu dopravy města a návaznost na infrastrukturu města Holešova," vysvětluje Ing. Pavel Karhan. Zásadní je i změna strategie v obsazování investory, kdy se zóna otevírá i drobným podnikatelům, plocha počítá i rekreačními prvky pro holešovské občany s prvky služeb pro zaměstnance na území zóny. 

Studii, kterou objednala společnost Industry, dne 21. září schválila rada Zlínského kraje a krom jejího představení byli všichni přítomní seznámeni jednatelkou společnosti Ing. Věrou Fouskovou, hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem, pracovníky investičního odboru krajského úřadu i předsedou DR Industry servis Ing. Karhanem se změnami a vývojem, kterým řízení zóny prošlo v uplynulých 4 letech. 

Hana Helsnerová 

zdroj: https://www.holesov.cz/2094-nova-koncepce-rozvoje-prumyslove-zony.html 

11.jpg  13.jpg  12.jpg