Strategická průmyslová zóna Holešov je stále otevřena novým investičním příležitostem

2.jpg


Strategická průmyslová zóna Holešov, která první investory přivítala již v roce 2009, je jednou z největších rozvojových ploch na území Česka. Hlavní výhodou je především fakt, že je plně připravena na vstup nových investorů, a to díky připravené potřebné infrastruktuře. Nově vstupující firmy, které chtějí v zóně začít, nebo rozšířit své podnikání, jsou proto stále vítány.

 

Výstavbě a rozeběhnutí podnikání zde firmám vůbec nic nebrání, s potřebnou administrací jim navíc zóna dokáže pomoci. Neméně důležitou přidanou hodnotou je také to, že díky zapojujícím se firmám dochází k postupnému rozvoji zaměstnanosti a konkurenceschopnosti nejen na Kroměřížsku, ale i v rámci celého Zlínského kraje.

 

Zásadní je zde závazek Zlínského kraje jako správce zóny k udržení etického a ekologicky nezávadného způsobu podnikání u všech stávajících i nově vstupujících firem. Strategická průmyslová zóna Holešov totiž nepodporuje aktivity ani firmy, které znečišťují či přímo ohrožují životní prostředí. V rámci vzájemných spoluprací je vždy přihlíženo k tomu, aby vstupující firmy svými výrobními aktivitami nijak neohrožovaly okolní prostředí ani životní prostředí obecně. Velmi významným tématem jsou v tomto případě spodní vody. Veškerá aktuální i plánovaná výstavba ve Strategické průmyslové zóně Holešov však podléhá přísné kontrole, díky které se lidé žijící v bezprostřední blízkosti zóny nemusí obávat jakéhokoli negativního dopadu na kvalitu půdy či prostředí jako celku.

 

„Nově vstupující firmy si mohou vybrat z mnoha dostupných pozemků o různých výměrách – nabízíme jim parcely o velikosti 0,5 až 100 ha. Celkově je pro ně připravena plocha o výměře zhruba 190 ha. Největší poptávku přitom vnímáme od firem ze Zlínského kraje, které se ve Strategické průmyslové zóně Holešov rozhodly rozšířit své výrobní závody,“ doplnila Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.