Ve Strategické průmyslové Zóně Holešov by měl vzniknout nový biokoridor

1.jpg


Strategická průmyslová zóna Holešov si mezi investory postupně získává značnou oblibu, o čemž v posledních měsících hovoří i počet uzavřených kupních smluv. Mimo investory však v Zóně Holešov plánuje stavět a budovat infrastrukturu také Zlínský kraj coby její vlastník. Novým projektem, který bude mít pozitivní vliv na lokální životní prostředí, je stavba biokoridoru.

Nově vzniklý biokoridor bude mít rozlohu 6 ha a spojí biocentra Za Vodárnou a Mokré. Stavba by měla vyjít na více než 6 milionů korun.

K plánované stavbě se vyjádřil také Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje, který má holešovskou průmyslovou zónu ve své gesci: „Smyslem biokoridoru je umožnit migraci živočichů, rostlin a dalších organismů mezi oběma lokálními biocentry. Biokoridor bude zároveň plnit protihlukovou i protiprašnou funkci a celkově bude mít pozitivní vliv na životní prostředí v holešovské zóně.“

Součástí biokoridoru bude nová výsadba stromů a keřů, např. dubu zimního, javoru babyky, jeřábu břeku a dalších. Z keřů budou zastoupeny svída krvavá, líska obecná, ptačí zob a další.

Biokoridor by měl být vybudován v průběhu let 2023-2027. Nejdříve však musí být předložen projekt a vyřízena dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.