Holešovskou průmyslovou zónu bude mít na starosti nová krajská rozvojová společnost. Ta se také zaměří na další rozvojové aktivity v kraji

4.JPG


Dnes je Strategická průmyslová zóna Holešov spravována krajskou společností Industry Servis ZK, a. s. To by se mělo od začátku příštího roku změnit. Nová rozvojová agentura, pod kterou bude průmyslová zóna spadat, se rovněž zaměří na další rozvojové aktivity, které mají zatraktivnit Zlínský kraj pro nové investory.

Jejím úkolem bude zejména přilákat do Zlínského kraje (potažmo holešovské průmyslové zóny) další investory, vytvářet atraktivní pracovní místa, rozvíjet nové obory v oblasti moderních technologií nebo třeba zastřešovat strategické projekty kraje. Reorganizace stávající společnosti Industry Servis ZK, a. s., byla zastupitelstvem Zlínského kraje schválena 11. září 2023. Partnery zde budou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum, město Zlín a další města na území Zlínského kraje.

Cílem je především zvrátit dosavadní pohled na Zlínský kraj, který se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel a který nabízí druhou nejnižší průměrnou mzdu v rámci České republiky, ale i to, aby kromě holešovské průmyslové zóny agentura řídila strategické krajské projekty v moderních oborech, jakými jsou AI, digitalizace kraje, inovace ve veřejné správě, udržitelná mobilita a další. Pomůže také investorům, kteří by chtěli v Zóně Holešov zahájit podnikání, tím, že jejich pracovníkům zajistí bydlení a další doprovodné služby.

Roční rozpočet je pro rozběh tohoto projektu stanoven na 20 milionů korun.

1. foto do článku (výstavba investorů).JPG