Strategická průmyslová zóna Holešov čeká i na menší a střední podniky a investory

Koncem srpna 2020 jednali zástupci agentury CzechInvest s potencionálními investory v Technologickém parku v průmyslové zóně Holešov. Společně se zástupci Industry Servis ZK, která průmyslovou zónu spravuje, představili zájemcům nástroje podpory podnikání investičních projektů. Také informovali o aktuální situaci v přípravě investičních záměrů v podmínkách zóny Holešov.

„Strategická průmyslová zóna v Holešově je pro nás ve Zlínském kraji prioritou. Snažíme se lákat investiční projekty – ideálně s vysokou přidanou hodnotou, ale nejen ty. Mělo by jít zejména o investice, které odpovídají potřebám i podmínkám zdejšího prostředí a přispějí k rozvoji regionu,“ dodala ředitelka Divize podnikatelského prostředí CzechInvestu Šárka Špoutilová.

Strategická průmyslová zóna Holešov je jednou z největších rozvojových ploch na území České republiky. Aktuálně nabízí plochu k obsazení. Pozemky jsou vhodné i pro menší a střední investory. Více informací nalezete na stránkách Strategické průmyslové zóny Holešov.

CzechInvest s potencionálními investory.jpg