Rozvoji zaměstnanosti na Kroměřížsku mohou v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov pomoci nové moderní obory

Jsf Abb (c)_0120459.JPG

Míra nezaměstnanosti na Kroměřížsku byla v roce 2020 na hodnotě 3,16 %. V porovnání např. s rokem 2014, kdy byla stejná proměnná na hodnotě 8,68 %, se tak jedná o značný posun tím správným směrem. Základním předpokladem, díky kterému lze nejen do Strategické průmyslové zóny Holešov, ale i celého kraje přivézt více lidí, jsou firmy zabývající se moderními obory, které mají schopnost přilákat nové uchazeče o zaměstnání.

 

Strategická průmyslová zóna Holešov je významnou stavbou, která má za cíl podpořit rozvoj ekonomiky Zlínského kraje, potažmo celého Česka. Důležité však je zejména to, aby byly její součástí prosperující firmy, které se ve své činnosti zabývají zajímavými obory. Těmito do budoucna určitě budou zejména nanotechnologie, výpočetní technika, ale i stavebnictví, byznys a mnohé další.

 

Snahou zóny, resp. agentury CzechInvest, která je zřízena ministerstvem průmyslu a obchodu a která se stará o příliv nových investorských záměrů, je především to, aby do zóny vstupovaly nejen české, ale i zahraniční firmy, které si vybraly Česko pro svou další expanzi. Investoři jsou také mimo jiné vybíráni s ohledem na podnikatelské a sociální prostředí v regionu.

 

„Strategická průmyslová zóna Holešov vyniká svou velikostí, proto je pro vstupující firmy velmi lákavou alternativou k ostatním zónám, které tolik dostupného prostoru nenabízí,“ doplnila Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.

 

Vstupující firmy volí Strategickou průmyslovou zónu Holešov také z toho důvodu, neboť je ve Zlínském kraji mnoho nadějných absolventů napříč různými obory studia. Mnoho z nich přichází z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která nabízí dostatečný výběr toho, co zde lze studovat – od ekonomiky a informačních technologií až po průmyslové inženýrství, strojírenství a mnohé další. Uchazeči si zde mohou vybrat z více než 190 různých programů, 98,8 % absolventů přitom úspěšně najde práci jen zanedlouho po studiu.