O pozemky v holešovské průmyslové zóně projevila zájem další firma

„Tato společnost chce v holešovské zóně vybudovat areál sloužící pro poskytování projekční činnosti v oblasti elektro, dále pro testování a nastavování software, dispečink vzdáleného dohledu a výrobu a montáž kabelových svazků," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj.

Zastupitelstvu Zlínského kraje bude předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí o koupi pozemků, a to za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem. Naplnění této smlouvy bude podmíněno tím, že společnost fgFORTE získá příslušná oprávnění k umístění a realizaci svého investičního záměru na těchto pozemcích.

Strategická průmyslová zóna Holešov se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku 2009. Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 hektaru.

Zdroj: http://zlin.cz/533722n-o-pozemky-v-holesovske-prumyslove-zone-projevila-zajem-dalsi-firma