Jak vznikl nápad na vytvoření Strategické průmyslové zóny Holešov?

Jsf Abb (c)_0120488.JPG


Strategická průmyslová zóna Holešov je projektem Zlínského kraje za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Ta mj. v roce 2022 oslavila 30. výročí svého vzniku.


„Ze spojení s CzechInvest mohou těžit především vstupující investoři, neboť jim nabízí pomoc při překonávání rozličných podnikatelských překážek, ale i při expanzi. Díky mnoha formám pomoci, které investorům poskytujeme, je Zóna v Holešově v posledních letech vyhledávaným místem pro zahájení či rozšíření podnikání,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva společnosti Industry Servis ZK, která má Zónu Holešov na starosti.


Lokalita letiště byla pro novou průmyslovou zónu vytipována na základě tzv. „Vymezení rozvojových ploch pro výrobu Zlínského kraje“ v roce 2002. Lokalita totiž poskytuje výhodné umístění z pohledu dopravního napojení, dopravní dostupnosti a dalších kritérií. Plánování započalo v roce 2003. Díky tomu, že byl tento projekt uznán za strategický, mohl být také výrazně podpořen státem. O několik let později, v roce 2008, začala příprava infrastruktury. Aktuálními cílovými indikátory projektu jsou příchozí investice ve výši 10 miliard korun a vznik 4 000 nových pracovních míst. Termínem pro splnění těchto cílů je konec roku 2040.


Od města Holešova je Strategická průmyslová zóna vzdálena zhruba 0,7 km. V těsné blízkosti aktuálně vzniká také nová dálnice D49. Ta bude sloužit nejen k napojení Zóny Holešov, ale i jako obchvat města. Výhodou oblasti je mj. napojení na zrekonstruovaný železniční koridor Varšava-Přerov-Břeclav-Vídeň.


I přesto, že se pro výstavbu muselo zrušit letiště, tímto krokem město Holešov a Zlínský kraj získaly reprezentativní plochu, která poskytuje skvělé podmínky jak pro rozvoj podnikání, tak podporu zaměstnanosti v regionu.


Na rozdíl od ostatních průmyslových zón v Česku je zde veškerá výstavba přísně kontrolována, díky čemuž mají lidé žijící v bezprostřední blízkosti jistotu etického a ekologicky nezávadného způsobu podnikání všech vstupujících firem.


S tím, jak se zde postupně rozrůstá výstavba nových výrobních závodů, jde ruku v ruce také zvýšení konkurenceschopnosti celé oblasti. Postupně jsou zde také rozvíjeny navazující služby v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání, zdravotnictví, ale i veřejné dopravy.


Pokud se chcete přidat do týmu ISZK jako právník společnosti, kontaktujte nás.