Výstavba investorů v Zóně Holešov nadále pokračuje

23. 3. 2022

Jsf Abb (c)_0125856.JPG


Během posledních několika týdnů došlo u investorských výstaveb k poměrně zásadním změnám. Realizace staveb nabrala velmi rychlé tempo, čehož si začali všímat i místní obyvatelé.


Na sociálních sítích proto v nedávné době začaly vznikat fámy, zda není skutečným důvodem výstavby spíše vytvoření přechodného ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.


„Mezi lidmi stále více rezonuje tematika války na Ukrajině a s tím spojený příliv uprchlíků. Mnozí se dokonce začali domnívat, že pro ně Strategická průmyslová zóna v Holešově chystá ubytování. Tyto informace jsou však nepravdivé,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva.


Ačkoli nejsou ze strany Strategické průmyslové zóny v Holešově v tomto ohledu podnikány žádné další kroky, lze se v případě potřeby obrátit na vedení Zlínského kraje, které v rámci uprchlické situace podporuje lidi zasažené válkou mnoha různými aktivitami.

Zpět na Aktuality