Poptávka investorů po pozemcích v Zóně Holešov je enormní. I proto se její vedení rozhodlo pro další rozšíření vnitřní infrastruktury

13. 9. 2022

Autor fotografie Jiří Balát (print).jpg


Ve Strategické průmyslové zóně Holešov, která vznikla v roce 2008 za účelem podpory zaměstnanosti a konkurenceschopnosti regionu, nestaví pouze nově vstupující investoři. Pro rozšiřování technické a dopravní infrastruktury se v posledních týdnech rozhodlo také vedení Zóny Holešov, které tak reaguje na vysokou poptávku ze strany investorů.


Součástí rozvoje infrastruktury je i příprava projektové dokumentace na dostavbu vnitřní infrastruktury v západní a střední části Zóny, které jsou investory pro zahájení podnikání vyhledávány stále častěji. Investice v těchto částech jsou tedy plánovány zejména díky vzrůstajícímu zájmu ze strany investorů, kteří by zde chtěli začít v co nejkratší době zahájit výstavbu. Noví investoři vytvoří nejen další pracovní místa pro občany z Holešova a okolí, ale podpoří také ekonomický rozvoj na Kroměřížsku.


I přes to, že se nyní noví investoři zajímají spíše o menší až středně velké pozemky, se stále počítá s jedním velkým strategickým investorem, který by zde obsadil plochu o výměře cca 50–70 hektarů.


Rozšíření vnitřní infrastruktury však není jedinou akcí, která je nyní v plánu. Za pozornost stojí také dění ve východní části „U lesíka“. Právě zde se totiž vedení Zóny pustilo do rozsáhlé dostavby vodovodu, plynovodu, ale i splaškové a dešťové kanalizace. I když se jedná o velkou akci, nebude trvat příliš dlouho – první práce byly zahájeny 12. září, ukončeny by pak měly být ještě na začátku prosince. Díky výstavbě infrastruktury ve východní části bude moci vedení Zóny Holešov investorům v budoucnu nabídnout další zajímavé plochy určené k zahájení jejich výstavby.


„Pozitivního vnímání Zóny ze strany investorů si všímáme již několik měsíců, i proto je tedy kladen důraz na to, aby veškeré práce, které Zónu Holešov ještě více zatraktivní, proběhly v co nejkratším možném termínu,“ uvedla Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva společnosti Industry Servis ZK, která má Zónu Holešov na starosti, a doplnila: „S tím, jak se bude rozrůstat počet investorů v Zóně Holešov, dojde také k rozšíření nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality života místních a k celkově vyšší konkurenceschopnosti tohoto regionu.“


Strategická průmyslová zóna Holešov je průmyslová zóna nacházející se v katastru měst Holešov, Všetuly, Zahnašovice a Třebětice v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Jedná se o jednu z největších rozvojových ploch na území České republiky. Disponuje infrastrukturní vybaveností a je připravena pro výstavbu a realizaci investičních záměrů v oblastech zpracovatelského průmyslu, vědy, výzkumu a strategických služeb.

Zpět na Aktuality