průmyslová zóna Holešov
českyenglish chinese russian deutsch
Aktuality |O zóně |O firmě |Investiční projekty |TP progress |Fotogalerie |Odkazy |Kontakty |Východní Morava |Přihlásit se
průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov

O zóně

lidské zdroje

technologický park progress
banner

Pracovní síla

Nezaměstnanost
Zlínský kraj, a zvláště Kroměřížsko (kam spadá i Holešov), patří z pohledu počtu lidí bez práce k nejhůře postiženým regionům České republiky. Na Kroměřížsku se tradičně míra nezaměstnanosti pohybuje vždy o přibližně tři až čtyři procentní body nad průměrem země. Ani kraj jakocelek na tom není nejlépe, od roku 2004 nikdy nebyla míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji nižší než činil republikový průměr. Aktuálně kraj vykazuje nezaměstnanost vyšší o přibližně 1,5 procentního bodu. V evidenci úřadů práce ve Zlínském je tak průměrně 30 000 lidí, kteří si aktivně hledají práci.


  
Tuto skutečnost zohlednila i Vláda Česká republiky a v loňském roce zařadila kroměřížský region na seznam postižených regionu – podnikatelé tak mohou získat dotace za zřízení nových pracovních míst od příslušných úřadů práce. Dotace může činit až 200 000 korun (8 065 €, 10 256 USD) na jedno pracovní místo.
  
Dostupnost pracovní síly
Strategická průmyslová zóna Holešov si nechala zpracovat dokument dopravní dostupnosti z pohledu pracovní síly. Studie zmapovala veřejnou dopravu v obcích v okolí zóny v časových horizontech 15, 30, 45 a 60 minut. Z výsledků vyplývá, že veřejná doprava Zlínského kraje a střední Moravy reprezentovaná autobusovou a železniční přepravou, je schopna do intervalu 60 minut zahrnout území s téměř 474 000 osobami. Z tohoto počtu je statisticky 407 tisíc osob
v produktivním věku.
  
Průměrná mzda
Velká konkurence na trhu práce v regionu zároveň tlačí na snižování ceny práce. Průměrná mzda ve Zlínském kraji (a ještě více na Kroměřížsku), je tak hluboko pod úrovní České republiky. Například v první polovině roku 2011 byla průměrná mzda v celé zemi 23 144 korun (948 €, 1 371 USD), ve Zlínském kraji pak již jen 20 291 korun (831 €, 1 202USD). Jde přitom o druhou nejnižší hodnotu mezi všemi 14 kraji. Samotné Kroměřížsko pak vykazuje ještě nižší hladiny. Tento stav je přitom dlouhodobý a trendem je sice pomalý, ale stále se zvětšující rozdíl mezi mzdou celostátní a regionální.

28.2.2010
© 2008 - 2010 - Všechna práva vyhrazena