průmyslová zóna Holešov
českyenglish
O zóně |O firmě |TP progress |Fotogalerie |Odkazy |Kontakty |Východní Morava |Přihlásit se
průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov

O zóně

vnitřní dělení zóny

technologický park progress
banner

Vnitřní dělení zóny

Strategická průmyslová zóna Holešov se rozkládá na ploše 360 hektarů. Díky promyšlenému systému vnitřních komunikací a přivedení inženýrských sítí ve dvou větvích je území rozčleněno na velké množství pozemků o velikosti od 0,5 do 100 hektarů.

  
Ceny pozemků
Cena za pozemky byla stavena na 450 korun (18 €, 23 USD) za metr čtvereční, což je obvyklá cena podnikatelského pozemku v lokalitách obdobného charakteru. Pravidla programu, z něhož byla příprava zóny financována, určují, že výnosy z prodeje musejí být investovány zpět do zóny.


Dělení zóny
 
Rozčlenění plochy Strategické průmyslové zóny Holešov se zhostila Fakulta architektury České  vysokého učení v Praze. Urbanistická studie musela vyřešit množství problémů – především dostupnost každého pozemku komunikací a inženýrskými sítěmi. Kromě toho musela být navržená struktura flexibilní, aby umožnila libovolné kombinace pozemků. Studie je dále rozvíjena.

Diverzifikace
Snahou Zlínského kraje, jakožto vlastníka pozemků, je zajistit diverzifikovaný přístup k obsazování zóny – a to jak v oborech, tak i ve velikosti investorů. Hlavním důvodem je především to, aby nebyly vytvářeny nesplnitelné nároky na vzdělanostní a profesní strukturu pracovní síly v regionu a bylo tak umožněno uspokojení personální poptávky investorů.
 
Podmínky vstupu
Strategická průmyslová zóna Holešov je otevřena všem zájemcům. Dopředu vyloučeny jsou pouze společnosti z oborů, které mohou představovat zvýšené riziko pro životní prostředí. Jde především o chemický průmysl, těžké strojírenství a zpracovatelství primárních surovin. Každý investor musí navíc před zahájením vlastní výstavby doložit hydrogeologický posudek a projít standardním posouzením vlivu záměru na životní prostředí – proces EIA.
Prvním krokem pro vstup je podpis Deklarace o porozumění se Zlínským krajem, který je výlučným vlastníkem veškerých pozemků ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Tímto aktem jsou pak vytvořeny podmínky pro zcela konkrétní kroky vedoucí k realizaci investorského záměru, tedy zpracování projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí stavebního povolení.

Architektonické podmínky
Každý investor musí respektovat podmínky komplexní urbanistické studie průmyslové zóny. Ta definuje například podíl zelených ploch, aby byl umožněn průsak dešťových vod a zachován příjemný ráz areálu, či výškový limit pro stavby z důvodu nenarušování cenných krajinných horizontů
Hostýnských vrchů.

maximální výška zástavby                        16 metrů
maximální výška solitérní stavby               30 metrů
minimální podíl zeleně                             20 procent
maximální zastavěnost pozemku               60 procent

16.5.2008
© 2008 - 2010 - Všechna práva vyhrazena