průmyslová zóna Holešov
českyenglish chinese russian deutsch
Aktuality |O zóně |O firmě |Investiční projekty |TP progress |Fotogalerie |Odkazy |Kontakty |Východní Morava |Přihlásit se
průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov  průmyslová zóna Holešov

O zóně

infrastruktura

technologický park progress
banner

Technická infrastruktura

Strategická průmyslová zóna Holešov vznikla v prostorách bývalého letiště a na přilehlých pozemcích. Celková rozloha zóny je 360 hektarů. Území je vhodné z hlediska základových podmínek, protože jde o rovinatou lokalitu bez svahových deformací, zcela mimo zátopové oblasti. Umístění zóny není ani v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Strategická průmyslová zóna Holešov disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou – do areálu je přiveden plyn, voda, elektřina i telekomunikační kabely, ze zóny jsou naopak odváděny splaškové i dešťové vody. Kvůli zabezpečení plynulosti dodávek a snadného budování přípojek k patám jednotlivých pozemků jsou inženýrské sítě vedeny do zóny ze dvou směrů.
Zvláštní péče byla věnována i nakládání s odpadními vodami, což v konečném důsledku velmi usnadňuje realizaci investičního záměru jednotlivých podnikatelů. Odpadní vody jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. Souběžně s tímto přivaděčem bylo položeno i rezervní potrubí pro případný odvod průmyslové vody. Kanál dešťových vod ústí do suchého poldru s dostatečnou kapacitou a možností regulovaného odtoku.  
Na páteřní technickou infrastrukturu, která je zcela dokončena, postupně navazují přípojky ke konkrétním pozemkům. Každá plocha určená k obsazení investorem bude mít přivedeny potřebné inženýrské sítě až k hranici. 

16.5.2008
© 2008 - 2010 - Všechna práva vyhrazena